Zadzwoń: (+48) 17 715 89 93

Wypełnij poniższy formularz, a kreatywni sami się odezwą!


AGENCJA INTERAKTYWNA CREATIVIUM
ul. Podzwierzyniec 29
37-100 Łańcut
Tel.: (+48) 17 715 89 93
E-mail: kontakt@creativium.pl


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Creativium Piotr Gawron, ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, tel: (+48) 17 715 89 93 , e-mail: info@creativium.pl.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, w zależności od udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym w celu realizacji usługi. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe będą przechowywane przez Creativium Piotr Gawron wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Creativium Piotr Gawron.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Creativium Piotr Gawron, Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.