Sklep internetowy PrestaShop wycena

Szybka wycena sklepu internetowego PrestaShop

Sklep internetowy WordPress WooCommerce wycena

Szybka wycena sklepu internetowego WordPress WooCommerce

Polityka prywatności

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez CREATIVIUM PIOTR GAWRON z siedzibą przy ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, tel: (+48) 17 715 89 93, e-mail: info@creativium.pl, o numerze NIP: 815-14-88-587 oraz sposób ich przetwarzania.

Informacja o ochronie danych osobowych

Creativium Piotr Gawron z siedzibą w Łańcucie (37-100), przy ul. Podzwierzyniec 29 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,
 2. realizacji obowiązków Creativium przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 3. ochrony praw Creativium zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód,
 5. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, w zależności od udzielonej zgody

Creativium może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 1. podmiotom, z którymi Creativium ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Creativium przewidzianych prawem, ochrony praw Creativium zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Creativium w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Creativium może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Creativium umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Creativium,
 2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

 1. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Powyższe czynności mogą Państwo zgłaszać na info@creativium.pl
 2. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
 3. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Inne postanowienia:

 1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi.
 3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez Creativium wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Creativium.
 5. Creativium Piotr Gawron zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Creativium Piotr Gawron obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności Creativium Piotr Gawron będzie informować na stronach serwisu.

O Polityce cookies

Witryna Creativium.pl gromadzi w sposób automatyczny informacje, które zawarte są w plikach cookies.
Cookies to inaczej pliki tekstowe zarchiwizowane na urządzeniach końcowych użytkowników witryny. Zazwyczaj zawierają informacje o adresie strony, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas wygaśnięcia.
W ramach witryny stosuje się dwa typy plików cookies. Są to sesyjne i stałe. Te pierwsze są plikami archiwizowanymi jedynie do momentu wyłączenia przeglądarki. Cookies stałe zachowują się przez szczegółowo wyznaczony w parametrach pliku czas bądź też do aż użytkownik ich nie usunie.

Podmiotem osadzającym pliki typu cookies jest Creativium.pl
Creativium.pl wykorzystuje cookies w celach:
 • Spersonalizowania potrzeb użytkownika,
 • Czasowego zapamiętywania niektórych ustawień wyszukiwania,
 • Odpowiedniego działania komunikatora czatu

Creativium.pl jest również klientem Google Analytics, które używa cookies w celu prowadzenia statystyk oraz analiz ilości odwiedzin na wytrynie. Google Analytics zestawia również raporty aktywności użytkowników.

Użytkownik nie jest zobligowany do zatwierdzania zgodny na osadzaniu cookies na jego urządzeniu. Aby dezaktywować obsługę plików typu cookies powinno się wyłączyć tą usługę w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji znajdziecie na witrynach internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.

Należy się liczyć z faktem, że wyłączenie plików bądź też ograniczenie funkcjonalności plików cookie może znacznie wypłynąć na prawidłowe działanie witryny. Jeśli kontynuujesz użytkowanie serwisu akceptujesz powyższe założenia.

RODO - klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Creativium Piotr Gawron, ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, tel: (+48) 17 715 89 93 , e-mail: info@creativium.pl.

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, w zależności od udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym w celu realizacji usługi. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane osobowe będą przechowywane przez Creativium Piotr Gawron wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Creativium Piotr Gawron.